Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 178 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 203 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 221 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 251 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 216 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 214 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 231 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 223 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 229 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 180 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 208 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 332 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 395 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 292 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 377 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 290 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 334 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 341 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 333 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 366 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 393 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 408 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 433 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 492 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 342 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 432 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 311 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 454 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 485 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 474 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 454 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 486 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 479 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 438 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 358 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 346 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 414 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 404 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 416 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 390 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 398 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 399 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 353 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 392 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 424 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 434 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 347 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 474 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 518 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 591 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 562 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 560 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 526 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 503 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 474 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 452 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 547 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 524 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 479 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 492 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 605 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 481 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 515 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 487 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 474 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 501 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 400 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 538 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 508 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 497 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 343 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 531 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 530 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 579 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 559 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 492 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 503 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 481 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 401 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 637 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 579 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 546 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 535 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 435 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 429 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 489 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 548 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 574 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 500 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 405 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 531 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 516 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 606 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 548 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 493 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 560 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 541 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 533 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 456 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 418 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 554 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 571 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 517 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 515 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 618 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 440 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 446 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 496 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 579 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 584 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 523 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 497 lượt