Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 543 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 506 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 420 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 465 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 445 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 400 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 500 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 391 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 482 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 503 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 431 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 429 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 471 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 475 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 412 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 420 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 404 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 458 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 497 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 402 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 426 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 471 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 533 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 387 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 348 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 457 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 521 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 359 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 472 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 358 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 557 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 412 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 494 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 465 lượt