Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 106 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 98 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 100 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 99 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 41 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 205 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 211 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 204 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 195 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 167 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 184 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 142 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 194 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 145 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 133 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 234 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 177 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 177 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 172 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 166 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 259 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 249 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 149 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 167 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 188 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 145 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 194 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 150 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 210 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 149 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 201 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 221 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 219 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 172 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 236 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 205 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 214 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 210 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 141 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 232 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 225 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 176 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 214 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 138 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 129 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 217 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 200 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 202 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 226 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 208 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 218 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 242 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 189 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 176 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 220 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 210 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 167 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 200 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 232 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 215 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 202 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 193 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 224 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 200 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 241 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 247 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 113 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 148 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 208 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 140 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 212 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 148 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 156 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 219 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 305 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 387 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 315 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 314 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 289 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 313 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 535 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 484 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 380 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 437 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 402 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 330 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 439 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 477 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 472 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 502 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 341 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 428 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 434 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 349 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 450 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 456 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 446 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 484 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 481 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 467 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 457 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 452 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 425 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 431 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 465 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 344 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 420 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 426 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 420 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 461 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 436 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 448 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 349 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 433 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 352 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 435 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 477 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 437 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 458 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 332 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 429 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 464 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 444 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 443 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 421 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 449 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 336 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 420 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 427 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 453 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 360 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 330 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 410 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 450 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 446 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 445 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 354 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 442 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 450 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 344 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 448 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 324 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 409 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 433 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 448 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 329 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 345 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 456 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 345 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 319 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 432 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 416 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 405 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 335 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 445 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 468 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 455 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 360 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 386 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 440 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 440 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 456 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 386 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 359 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 450 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 471 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 454 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 459 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 452 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 422 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 459 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 413 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 434 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 443 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 317 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 445 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 331 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 411 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 420 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 516 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 542 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 491 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 508 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 500 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 484 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 401 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 491 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 390 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 509 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 449 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 392 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 496 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 431 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 579 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 397 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 451 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 514 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 480 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 474 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 477 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 499 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 494 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 350 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 478 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 571 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 503 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 503 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 491 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 487 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 529 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 438 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 415 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 567 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 509 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 512 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 523 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 545 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 473 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 453 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 477 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 404 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 464 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 436 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 488 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 485 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 465 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 484 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 499 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 564 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 519 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 486 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 380 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 549 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 409 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 433 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 425 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 459 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 570 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 514 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 507 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 473 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 480 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 534 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 526 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 525 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 515 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 487 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 501 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 497 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 477 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 525 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 506 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 494 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 518 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 534 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 492 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 471 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 500 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 484 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 474 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 403 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 427 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 443 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 492 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 521 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 549 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 496 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 526 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 480 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 491 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 478 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 472 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 502 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 550 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 474 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 453 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 439 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 489 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 520 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 357 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 521 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 501 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 410 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 485 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 500 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 397 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 486 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 476 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 371 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 482 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 459 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 456 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 502 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 469 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 472 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 476 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 428 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 516 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 544 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 479 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 460 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 481 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 487 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 530 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 372 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 460 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 402 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 493 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 488 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 496 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 464 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 456 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 448 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 377 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 475 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 494 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 474 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 456 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 450 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 364 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 364 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 450 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 382 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 457 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 462 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 490 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 461 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 431 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 475 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 485 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 479 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 480 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 503 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 503 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 424 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 485 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 506 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 537 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 414 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 513 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 389 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 404 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 531 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 491 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 500 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 466 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 492 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 432 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 492 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 480 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 490 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 499 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 389 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 407 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 613 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 521 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 543 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 523 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 437 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 513 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 528 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 495 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 505 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 421 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 512 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 417 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 420 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 405 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 378 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 513 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 509 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 507 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 478 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 393 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 478 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 478 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 470 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 406 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 403 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 411 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 541 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 513 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 489 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 393 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 481 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 488 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 488 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 397 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 457 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 519 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 405 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 467 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 503 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 455 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 441 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 482 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 548 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 479 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 505 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 413 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 510 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 499 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 422 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 512 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 522 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 405 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 541 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 425 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 510 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 420 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 540 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 513 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 470 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 407 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 542 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 528 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 475 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 518 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 454 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 424 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 538 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 469 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 456 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 377 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 452 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 518 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 494 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 489 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 460 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 433 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 509 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 519 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 574 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 518 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 502 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 450 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 529 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 539 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 505 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 492 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 472 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 507 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 482 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 490 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 517 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 410 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 476 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 529 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 483 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 468 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 470 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 504 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 537 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 410 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 496 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 490 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 506 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 433 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 476 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 464 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 501 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 487 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 511 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 543 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 479 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 465 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 488 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 504 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 494 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 497 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 480 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 506 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 508 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 400 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 508 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 310 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 468 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 469 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 475 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 505 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 511 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 376 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 363 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 460 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 537 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 402 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 510 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 476 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 547 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 377 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 485 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 510 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 517 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 596 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 453 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 529 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 522 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 505 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 538 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 559 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 518 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 508 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 507 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 508 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 493 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 508 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 492 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 520 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 412 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 485 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 416 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 501 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 503 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 495 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 482 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 493 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 480 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 374 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 380 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 495 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 540 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 489 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 476 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 407 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 533 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 408 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 493 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 466 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 424 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 536 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 485 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 502 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 492 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 526 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 482 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 395 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 460 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 385 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 491 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 502 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 514 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 462 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 476 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 489 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 563 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 516 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 515 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 511 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 499 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 470 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 458 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 478 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 415 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 494 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 430 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 407 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 557 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 496 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 512 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 475 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 463 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 499 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 532 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 411 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 571 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 487 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 508 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 505 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 512 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 526 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 504 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 597 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 420 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 388 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 380 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 520 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 504 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 387 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 430 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 543 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 477 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 432 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 458 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 499 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 493 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 518 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 480 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 533 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 530 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 473 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 538 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 530 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 586 lượt