Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 498 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 550 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 502 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 512 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 492 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 524 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 498 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 533 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 503 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 474 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 330 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 446 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 459 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 379 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 372 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 506 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 407 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 503 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 463 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 494 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 449 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 466 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 459 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 343 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 358 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 490 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 510 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 458 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 456 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 520 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 438 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 434 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 519 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 495 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 522 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 345 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 386 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 484 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 478 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 354 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 487 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 463 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 480 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 440 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 403 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 442 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 478 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 387 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 467 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 427 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 478 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 395 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 502 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 475 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 483 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 499 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 486 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 440 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 504 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 390 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 464 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 444 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 402 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 349 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 479 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 504 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 498 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 484 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 476 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 464 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 465 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 465 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 460 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 503 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 470 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 375 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 454 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 350 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 502 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 526 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 383 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 479 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 465 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 445 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 460 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 448 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 428 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 405 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 496 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 348 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 509 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 500 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 409 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 354 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 473 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 485 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 430 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 379 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 460 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 451 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 447 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 473 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 478 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 368 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 487 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 476 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 357 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 441 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 427 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 370 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 407 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 500 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 450 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 438 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 456 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 473 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 370 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 428 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 437 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 494 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 482 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 481 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 402 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 482 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 500 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 429 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 376 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 448 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 462 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 385 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 456 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 464 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 456 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 470 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 445 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 438 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 417 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 473 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 466 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 468 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 367 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 502 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 456 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 516 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 489 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 458 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 348 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 412 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 416 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 359 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 494 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 450 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 377 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 456 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 354 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 465 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 576 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 380 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 459 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 367 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 458 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 477 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 540 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 394 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 478 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 384 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 436 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 425 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 454 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 422 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 482 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 471 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 478 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 467 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 433 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 459 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 456 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 359 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 448 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 469 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 447 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 406 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 445 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 495 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 526 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 490 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 491 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 435 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 466 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 427 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 467 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 504 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 478 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 416 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 483 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 392 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 465 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 431 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 480 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 439 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 503 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 490 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 381 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 489 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 358 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 335 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 485 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 455 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 439 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 477 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 479 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 463 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 452 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 464 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 476 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 468 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 417 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 464 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 311 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 453 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 452 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 453 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 456 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 498 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 503 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 366 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 416 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 342 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 355 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 443 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 401 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 478 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 423 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 519 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 493 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 483 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 507 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 351 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 414 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 438 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 430 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 443 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 461 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 445 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 422 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 458 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 401 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 387 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 509 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 349 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 424 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 443 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 457 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 468 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 376 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 440 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 448 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 326 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 427 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 446 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 500 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 449 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 452 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 472 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 525 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 376 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 380 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 451 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 471 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 368 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 449 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 430 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 421 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 435 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 351 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 450 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 345 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 439 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 603 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 382 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 450 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 376 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 462 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 408 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 461 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 462 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 456 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 438 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 457 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 360 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 441 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 479 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 477 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 448 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 457 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 502 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 475 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 451 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 448 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 473 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 356 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 474 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 366 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 459 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 364 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 460 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 467 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 559 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 465 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 497 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 480 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 456 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 456 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 409 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 472 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 334 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 447 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 462 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 458 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 432 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 465 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 466 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 437 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 455 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 386 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 457 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 444 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 497 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 499 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 449 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 439 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 493 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 470 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 478 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 371 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 459 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 485 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 450 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 444 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 377 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 407 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 456 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 419 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 405 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 349 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 488 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 436 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 452 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 456 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 364 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 426 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 484 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 497 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 525 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 323 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 473 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 493 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 368 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 462 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 486 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 506 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 465 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 416 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 425 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 360 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 550 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 476 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 481 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 464 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 496 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 465 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 374 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 452 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 399 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 483 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 440 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 364 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 449 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 388 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 445 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 403 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 395 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 450 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 478 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 454 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 453 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 477 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 438 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 415 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 451 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 472 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 489 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 539 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 483 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 374 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 432 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 474 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 514 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 459 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 394 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 448 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 377 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 477 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 465 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 453 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 462 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 469 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 393 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 452 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 523 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 491 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 440 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 445 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 363 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 453 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 364 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 516 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 567 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 301 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 390 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 355 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 335 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 502 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 336 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 509 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 414 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 411 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 427 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 390 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 485 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 642 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 453 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 438 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 486 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 453 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 368 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 485 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 555 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 470 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 385 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 434 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 445 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 467 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 470 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 466 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 386 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 374 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 363 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 370 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 457 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 460 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 449 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 448 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 365 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 499 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 461 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 426 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 435 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 460 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 448 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 455 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 340 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 483 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 460 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 448 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 376 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 481 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 347 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 465 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 373 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 435 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 523 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 443 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 371 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 449 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 499 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 343 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 469 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 447 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 335 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 436 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 457 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 499 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 470 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 322 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 473 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 373 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 438 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 341 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 491 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 442 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 441 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 356 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 365 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 385 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 383 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 486 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 451 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 473 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 474 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 460 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 470 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 366 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 480 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 494 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 389 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 491 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 359 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 438 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 447 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 469 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 426 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 473 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 352 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 605 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 463 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 467 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 445 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 470 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 480 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 457 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 455 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 432 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 464 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 467 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 348 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 435 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 433 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 367 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 477 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 439 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 480 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 429 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 523 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 506 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 514 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 439 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 512 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 388 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 476 lượt